+38(044)5048384
English  Русский  Հայերեն 
(пусто)
 
Արժույթ
О магазине

Նորություններ

29.11.2009 15:29:15
24.09.2009 12:35:42
18.05.2009 15:37:16
Գրանցվել նորություններ ստանալու համար:
կամ RSS 2.0

Քվեարկում

Տպելու տարբերակ Տպելու տարբերակ

Ջիվան Գասպարյան / Jivan Gasparyan / Дживан Гаспарян Vol.3

 
 
Ձայներ: 204
Գնահատել
грн.50
Պահեստում: այո
Ապրանքի քաշը: 100 g
Քանակ:  

Nazeni 2001
1. Black sky (Gasparyan) 4:48
2. Qemancha solo (performed by Grachuk Muradyan) 5:06
3. Did I born from the stone (Gasparyan) 4:10
4. Male Folk Dance (Gasparyan) 4:00
5. Qanon solo (performed by Alvard Mirzoyan) 1:56
6. Black night (Gasparyan) 3:21
7. Folk dance (Gasparyan) 6:28
8. Dhol solo performed by Zhirayr Melkonyan 2:49
9. Sheppard's love (Gasparyan) 6:50
10. Female folk dance (Gasparyan) 4:41
11. Qemancha solo (performed by Grachuk Muradyan) 3:06
12. Folk dance (Gasparyan) 5:13

Salute 1998
1. Karot, akh karot
2. Surb, surb
3. Durs el tsovak
4. Krunk
5. Qun eghir
6. Havun, havun
7. Dzakhord orer
8. Dle yaman
9. Kilikia
10. Bardzr sarer
11. Vorqan tsankatsa
12. Otar amayi tchampaner

Siro Romansner 1994
1. Hardagoghi erku tchampordner
2. Es molorvel em
3. Es chem uzum tser darnal
4. Spitak mazer
5. Sayat Nova
6. Hey navavar
7. Manir, manir im tchakharak
8. Mi lar blbul
9. Kanchi krunk
10. Siro husher

Sleza Armenii 2004
1. You have to come back to me (Дживан Гаспарян)
2. Otaramaji – outlandish (Людвиг Гарибян)
3. Kezanits mas chunem (Геворг Дагабян)
4. Kayikci (Сурен Асадурян)
5. Medieval Lamentation (Kalaschjan)
6. Dle Yaman (Дживан Гаспарян)
7. The world is a window (Людвиг Гарибян)
8. Es gisher, lusnak gisher (Геворг Дагабян)
9. Kirmizi gulum soidu (Сурен Асадурян)
10. The Crane (Дживан Гаспарян)
11. Mirzei (Людвиг Гарибян)
12. Yes mi tsar em tsirani & Tsirani tsar bar mi tar (Сурен Асадурян)
13. Elli yas (Сурен Асадурян)
14. They took my love away (Дживан Гаспарян)
15. Wedding Dance (Людвиг Гарибян)

Songs
1. Hey navavar
2. Manir-manir im tchakharak
3. Mi lar blbul
4. Kanche krunk
5. Siro husher
6. Hardagoghi 2 tchampordner
7. Es molorvel em
8. Es chem uzum tser darnal
9. Spitak mazer
10. Sayat Nova

Sound of duduk 1998
1. Dle yaman
2. Poqrik burastan
3. Vorskan akhper
4. Eshkhemet
5. Machkal es
6. Hey jan, hey jan
7. Hovern @ngan
8. Dun en glkhen
9. Ashkharhums akh chim kashi
10. Meghedi
11. Anveradardz
12. Sev mut amper

Spirit of the Morning Winds
1. Du anmegh es
2. Aravot luso
3. Hovern @nkan
4. Sarer kaghachem
5. Ashkharhs me panjara
6. Otar amayi
7. Hayreniqi jur@
8. Hey jan, hey jan
9. Hovivi kanch@
10. Araz taket mi pori
11. Siretsi, yars taran
12. Machkal
13. Qezanits mas chunim
14. Mirzei
15. El yar jan tun ari
16. Ari indz akanj qal

The Art of the Armenian 2001
1. My home
2. I don't give a sigh in my life
3. Brother hunter
4. You are a ploughman
5. Call of a herdsman
6. I have a word with prayer
7. That spring
8. I am outcast by you
9. Every morning
10. Splendid spring
11. Garden
12. Don't ask me
13. Waiting
14. Evening hour

Tribute 2005
1. Amazing Grace - John Newton PD
2. Tariners - My Years
3. Mi lar blbul - Don't Cry My Lark
4. Adanayi voghb - Lament of Adana
5. Qanasari Dashtum - In the Fields of Kanasar
6. Zinvori erg - Soldier's Song
7. Qele Lao - Let's Go My Son
8. Mush
9. Parzir Aghpyur - Cleanse Oh Spring
10. Dle Yaman - Alas Cruelty

World Network, Vol. 47 - Armenia 1999
1. Menak tchampord em-Es qez tesa
2. Aravot luso-Kanch hovivi
3. Siro husher-To Eva
4. Ojakhum
5. Nazani
6. Qele qele, Haberban
7. Havun Havun
8. Qele Lao
9. Dzakhord orer gukan u kerdan
10. Kanatsi par
11. Kokh [Songs and Dances from the Wedding Ceremony]

Ուն ե՞ք հարցեր

Դուք կարող եք տալ մեզ ձեր հարցերը հետևյլան բանաձերի շնորհիվ

Անուն:

Email

Խնդրում ենք ձևավորեք ձեր հարցերը նկատմամբ Ջիվան Գասպարյան / Jivan Gasparyan / Дживан Гаспарян Vol.3:


Մուտքագրեք նկարի թվերը